Go to top menu Go to content Go to bottom menu

Forandring og fusion

Mange forandringer bliver blot ved tanken, eller ved skitserne på power point.
Ofte fortælles der flot om den kommende forandring, men ændringen når mange gange aldrig ud til medarbejdernes hverdag, og giver sjældent den positive værditilvækst som tiltænkt.

Eksempler på forandringer:
Nyt system
Nye værdier & kultur
Ændrede arbejdsprocesser
Organisationsændring
Fusion og virksomhedsopkøb

HR Partneren hjælper jer med implementering af forandringer. Vi arbejder struktureret med
Holdninger
Motivation
Modstand
Undervisning
Opfølgning

Vi sikrer jer fuldt udbytte og afgørende resultater af jeres forandringer !