Go to top menu Go to content Go to bottom menu

Værdier og kultur

Værdier og kultur i den enkelte virksomhed er helt afgørende for trivsel og medarbejdertilfredshed, og dermed afgørende for virksomhedens resultater.
Nogen gange siger vi et og gør noget andet !

Vi identificerer os alle med værdier. Hvilke værdier har I for jeres virksomhed ?
Er det fælles værdier ?
Kender alle værdierne ?
Er det de rigtige værdier for jer i.f.t. virksomhedens vision og strategier ?
Hvordan implementerer man en ny kultur og/eller værdisæt ? – og hvordan når det helt ’derud’, hvor det betyder noget, hvor det gør en afgørende forskel ?

Lad HRværkstedet hjælpe jer med konkrete værktøjer til værdiarbejdet !

Vi er katalysator i processen. Det vil sige, at I selv er involveret – dette er helt nødvendigt for ejerskab og udbytte.

Når værdierne er på plads, er I klar til alle at gå i samme retning – og sammen arbejde efter virksomhedens strategier og mål !